dimecres, 3 de novembre de 2010

ES PRESENTA LA PLATAFORMA PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS A MALLORCA

17 de juny de 2010

ES PRESENTA LA PLATAFORMA PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS A MALLORCA

Les entitats socials i ambientals de Mallorca s'uneixen aprofitant la transposició de la Directiva Marc de Residus demanant un canvi del model de gestió.
____________________________________________________________

Les entitats Amics de la Terra, Deixalles, GOB, ALCAIB i Greenpeace han constituït la Plataforma per a la Reducció de Residus a Mallorca amb l'objectiu de reivindicar un canvi en la política de gestió de residus.

Aprofitant que enguany es realitzarà la transposició de la Directiva Marc de Residus es vol fer una crida per implementar mesures o sistemes més favorables a la reducció de residus.

PER UN NOU SISTEMA DE GESTIÓ DELS ENVASOS LLEUGERS

La fracció d'envasos lleugers és un dels residus que més s'ha incrementat en aquests darrers anys. Només en el sector dels envasos i embalatges, els darrers vint anys s'ha observat un increment del 200% en el consum de plàstics . A Mallorca per cada Tona d'envasos que es genera amb prou feines es reciclen prop de 60 kg , una ratio escandalosament baixa. A més amb aquest sistema de gestió d'envasos lleugers un 40% dels envasos del contenidor groc acaben a la incineradora o a l'abocador com a rebuig, per tant podem afirmar que no és un sistema eficient.

Des de la Plataforma per a la Reducció de Residus a Mallorca es vol impulsar un model de gestió d'envasos que s'ha implantat amb èxit a alguns països europeus: els Sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR). Aquests sistemes consisteixen en que els productors, distribuïdors i comerciants de productes envasats, cobrarien al seus clients una quantitat en concepte de dipòsit per a cada envàs. Aquesta quantitat seria retornada quan el consumidor retornàs l'envàs buit. Això suposaria l'assumpció per part des envasadors i distribuïdors dels costos reals dels envasos, i suposaria així també una reutilització i reciclatge molt més efectiu i de molta més qualitat.


COMPROMISOS DE LA PLATAFORMA

Els col·lectius i entitats adherides a la Plataforma per a la Reducció de Residus ens comprometem a:

Donar a conèixer i reivindicar el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d'envasos com a model per aplicar a la nostra comunitat autònoma i al conjunt de l'estat espanyol.

Cooperar amb la coalició d'entitats estatal, per promoure conjuntament que un nou model de gestió dels residus més eficient i ecològic, estigui contemplat en la nova Llei espanyola de Residus (NLR).

LES REIVINDICACIONS DE LA PLATAFORMA

Des de la plataforma consideram fonamental la presa de mesures per part de les administracions competents en matèria de mesures fiscals a fabricants per incentivar el compliment dels objectius marcats de reducció i reutilització d'envasos i embolcalls; aplicació de normatives que regulin la distribució de publicitat; penalització al lliurament indiscriminat i gratuït de bosses i safates de plàstic als comerços i gran superfícies; aplicació de taxes que desincentivin l'abocament o incineració a favor de la reducció, la reutilització i el reciclatge. En resum tot un seguit de mesures que a molts països del món ja es duen a terme de manera eficaç i que volem que siguin una realitat a Mallorca.

La Plataforma treballarà amb l'objectiu d'analitzar i donar a conèixer el sistema actual de gestió de residus i les alternatives òptimes des del punt de vista de la reducció de residus. Per això té previst realitzar activitats formatives, informatives, de sensibilització i reivindicatives per a la minimització de la producció de residus.
A banda, la plataforma té previst mantenir diverses reunions amb els diferents responsables polítics que treballaran en l'adaptació de la nova llei a la comunitat autònoma per fer-los arribar les seves principals reivindicacions:

 Que sigui d'obligat compliment la reducció en quantitat i toxicitat de les deixalles en un 20% en 5 anys.

Que les administracions locals, autonòmiques i estatals manifestin el seu suport a una modificació de Nueva Ley de Residuos, favorable a la implantació obligatòria dels SDDR.
Imatge de la Presentació de la Plataforma en Roda de Premsa (dia 17 de juny de 2010)









Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada